Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij dragen de principes van gegevensbescherming hoog in het vaandel en willen ons ervan vergewissen dat uw privégegevens bij het gebruik van onze aanbiedingen te allen tijde beschermd worden. In de hiernavolgende verklaring omtrent de bescherming van gegevens, leggen wij u graag uit hoe we met uw gegevens omgaan.

 

1. Toegangsgegevens die geen betrekking hebben op personen

Om het aanbod van onze website te verbeteren, verzamelen en bewaren wij bepaalde toegangsgegevens die geen betrekking hebben op personen. Zodra een bestand van onze website opvraagt, worden er standaard toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

Deze set gegevens bestaat onder andere uit:

  • de pagina van waarop het bestand werd opgevraagd,
  • de naam van het bestand,
  • de datum en het tijdstip van opvraging,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • de toegangsstatus (d.w.z. of het bestand overgedragen of eventueel neit gevonden werd enz.),
  • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser
  • het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie.

Deze gegevens worden geëvalueerd voor interne statistische doeleinden en voor het technische beheer van de website; zij worden nooit, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden doorgegeven Deze anonieme gegevens en de persoonsgebonden gegevens worden apart opgeslagen, wij zullen deze anonieme gegevens ook nooit, linken aan uw persoonsgebonden gegevens, zodat zij nooit kunnen worden teruggekoppeld naar een bepaalde persoon.

 

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen alleen dié persoonsgebonden gegevens die u ons vrijwillig meedeelt. In het kader van uw bestelling worden vooral de volgende persoonsgebonden gegevens verzameld: Aanspreking, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Daarenboven worden er bij een bestelling ook betaalgegevens zoals uw bankgegevens verzameld. 

Bij gebruik van het chatsysteem wordt de chatcommunicatie in een chatprotocol voor een periode van 30 dagen opgeslagen ter kwaliteitsborging. Het opgeven van persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres is vrijwillig en kan steeds worden herroepen. 

De door uw meegedeelde persoonlijke gegevens (aanspreking, naam,adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens) worden rechtmatig en conform de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG) opgeslagen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden om de bestelling af te wikkelen. Voor het afwikkelen van de betaling worden uw betaalgegevens doorgegeven aan de kredietinstelling die de opdracht tot betalen kreeg. Uw persoonlijke klantengegevens worden verder aan geen enkele derde partij doorgegeven. Wij zij evenwel bevoegd om de bevoegde instanties in bepaalde gevallen inlichtingen te verschaffen over uw gegevens, in zoverre deze instanties uw gegevens opvragen om hun wettelijke bevoegdheden (bv. strafrechtelijke vervolging) te kunnen uitvoeren.

In zoverre u ons in verband met uw aankoop uw e-mailadres opgeeft, gebruiken wij dit eventueel voor direct marketing van onze eigen, gelijkaardige goederen. U kunt te allen tijde tegen dit gebruik bezwaar aantekenen. Er wordt in dat geval alleen het basistarief van de bemiddelingskosten aangerekend. Wenst u bezwaar aan te tekenen, wendt u zich dan tot contakt@media-concept.com, alstublieft. U kunt zich bovendien rechtstreeks vanuit elk mailbericht uitschrijven of de instellingen van uw account aanpassen. Daarvoor gebruiken wij ook andere aankoopgegevens, zoals bijvoorbeeld het model van uw printer, om u enkel relevante e-mails op te sturen. Zonder uw toestemming gebruiken wij de ingezamelde gegevens niet voor markt- of opinieonderzoek.

 

4. Newsletter

Voor de verzending van onze Newsletter gebruiken wij „Active Campaign“. Active Campaign is een product van Active Campaign“, 1 N. Dearborn St., 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA.

Met de registratie voor onze Newsletter worden de gegevens die bij de registratie worden opgegeven, doorgegeven aan Active Campaign en daar opgeslagen. Om misbruik te voorkomen worden uw IP-adres en de datum van registratie door Active Campaign opgeslagen. Uw IP-adres wordt voor geen andere zaken gebruikt door Active Campaign.

Gelieve er rekening mee te houden dat de gegevens in de regel worden doorgestuurd naar een server van Active Campaign in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Dat betekent dat gegevens worden doorgegeven aan derden in een derde land dat niet als veilig is ingeschaald. In zoverre hebben wij met Active Campaign een bijkomende overeenkomst afgesloten, die overeenstemt met de contractuele standaardclausules van de EU.

Active Campaign biedt bovendien statistische analysemogelijkheden, en ook de mogelijkheid om gebruik te maken van specifieke analyses op basis van e-mailadressen. Dat helpt ons om u enkel aanbiedingen te sturen die voor u ook relevant zijn.

Meer informatie over Active Campaign en gegevensbescherming vindt u op: community.activecampaign.com/privacy

 

5. Cookies

Deze verkoopsite gebruikt op haar eigen domein cookies, om het bedienen van de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Wanneer u een volgende keer weer naar de desbetreffende pagina surft, wordt uw computer herkend, dankzij de cookies. Dat betekent dat de gegevens die u ooit opgaf, al ingevuld staan wanneer u opnieuw een bestelformulier invult. Meestal gebruiken wij cookies die na het beëindigen van de internetbrowser automatisch van uw harde schijf worden gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw computer herkennen wanneer u ons een volgende keer bezoekt (zog. duurzame cookies) De informatie die vervat is in de cookies gebruiken wij om het gebruik van onze site eenvoudiger te maken voor u en om de website op uw behoeften af te stemmen. U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen, door de functie „geen cookies aanvaarden“ te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u, wanneer u dat doet, onze website mogelijks niet meer in zijn volle omvang kunt gebruiken. 

 

6. Webanalyse-Tools

6.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie omtrent uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ gebruikt en de IP-adressen daarom alleen maar in verkorte vorm kunnen worden verwerkt, zodat het uitgesloten is dat een adres teruggekoppeld kan worden naar een bepaalde persoon.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt het opstellen door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Er wordt een Opt-out-cookie gebruikt, dat het verzamelen van uw gegevens wanneer u deze website in de toekomst bezoekt, verhindert: <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deactiveren</a>

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden end e gegevensbescherming vindt u op

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

resp. op 

https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

6.2 Piwik

Deze website maakt gebruik van Piwik (www.piwik.org). Met dit analyse-instrument worden gegevens ingezameld en opgeslagen, op basis waarvan met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van gebruikersbezoeken en worden gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en beter af te stemmen op de behoeften. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op de server van de websitebezoeker worden opgeslagen, en herkenning van de gebruiker mogelijk maken, zodra hij onze website opnieuw bezoekt. De gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden zonder afzonderlijk mee te delen, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van ons internetaanbod, wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en vóór de bewaring van de gegevens anoniem gemaakt.

Het analyse-instrument Piwik registreert muisbewegingen, muisklikken, scrolgedrag en tekst die u op de website invoert. Deze website gebruikt Piwik niet om persoonsidentificatiegegevens die op de website worden ingevoerd, in te zamelen. Wij gebruiken de ingezamelde gegevens om informatie te krijgen over het gebruiksgedrag en om zo de diensten van onze website te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. U kunt de gegevensinzameling en -bewaring met het oog op de analyse van de website op elk ogenblik verhinderen, door de bewaring van cookies te wijzigen in uw browserinstellingen. Kies daarvoor de functie „geen cookies aanvaarden“. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze website in dat geval mogelijk niet meer volledig kan worden gebruikt.

 

6.3 Visual Website Optimizer (VWO)

Om de koopervaring van onze website te optimaliseren gebruiken wij af en toe VWO (http://www.vwo.com). Daarvoor worden gebruiksgegevens geregistreerd, opgeslagen en het IP-adres doorgegeven.

Daarom worden cookies gebruikt, die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken (over cookies zie punt 5). Het IP-adres dat in het kader van VWO door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet aan andere opgeslagen gegevens gekoppeld. IP-adressen worden bovendien niet voor lange tijd opgeslagen, zodat het ook niet mogelijk is om gebruiksgegevens toe te wijzen aan IP-adressen. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellenof via de volgende link http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php. . Wij vestigen uw aandacht er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: www.vwo.com/privacy-policy/

 

6.4 Doubleclick by Google

Deze website gebruikt Doubleclick by Google van Google Inc. („Google“).

Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u reclameadvertenties voor te stellen die voor u relevant zijn. Daarbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen aan uw browser, om na te gaan welke advertenties in uw browser werden ingelast en welke advertenties werden aangeklikt. Cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie.

Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites in staat om enkel advertenties te tonen op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, wordt door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden gebeurt enkel op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van een gegevensverwerking in opdracht. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere gegevens die door Google werden geregistreerd.

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens die over u werden verzameld door Google, en met de eerder beschreven werkwijze van de gegevensverwerking evenals met de vermelde doelstelling. U kunt de bewaring van cookies op elk ogenblik wijzigen in uw browserinstellingen door de functie „geen cookies aanvaarden“ te selecteren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze website in dat geval mogelijk niet meer volledig kan worden gebruikt.

U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie werden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen, door via de volgende link: www.google.com/settings/ads/onweb/ gerichte reclame op websites buiten Google uit te schakelen.

 

7. Inlichtingen in verband met kredietwaardigheid

In zoverre wij betaling achteraf accepteren, bv; bij aankoop onder rembours, vragen wij bij het accountantskantoor First Debit, Am Pulverschopen 17, 59071 Hamm, om inlichtingen in verband met de kredietwaardigheid, ter bescherming van onze belangen. Daartoe maken wij uw naam en adres over en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid dat betaling achterwege zal blijven om een weloverwogen beslissing te nemen aangaande de betaaloptie.

De inlichtingen in verband met kredietwaardigheid kunnen waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van erkende wiskundig-statistische procedures werden berekend, waarbij in de berekening onder andere adresgegevens opgenomen zijn. Uw belangen die bescherming verdienen, worden conform de wettelijke bepalingen beschermd. U kunt tegen deze controle te allen tijde bezwaar aantekenen. Dit bezwaar geldt dan voor de toekomstige controles. Dat kan betekenen dat wij u bepaalde betaalopties niet meer kunnen aanbieden.

 

8. Veiligheid

Aangezien de veiligheid van uw gegevens belangrijk is voor ons, worden uw persoonlijke gegevens bij het begin van de aanmelding op uw klantenrekening maar ook bij het versturen van ene bestelling met een veilige SSL-link beschermd, net zoals dat bij online banking gebeurt. Wanneer er op onze internetsite persoonlijke gegevens verzameld worden, gebeurt de gegevensoverdracht versleuteld, met gebruik van de SSL-procedure. Uw persoonlijke gegevens worden dan versleuteld door middel van 256bit SSL via internet overgedragen. Dankzij de SSL-versleuteling hebben onbevoegde derden geen toegang tot uw beschermde persoonlijke gegevens. SSL (Secure Socket Layer) is een protocol voor het versleutelen van berichten op internet, dat de overdracht van gegevens sterk beveiligt. Alleen wanneer u uw gegevens invoert in ons contactformulier, vindt er geen versleuteling plaats.

 

9. Informatie, correctie, blokkering en wissen

Op de klanten-login kunt u uw bestellingen bekijken en uw klantengegevens en wachtwoord wijzigen. Om de klanten-login te wissen volstaat het om een lege e-mail naar toner24.nl te sturen.

U kunt te allen tijde gratis inlichtingen vragen betreffende de door u opgeslagen gegevens. In bepaalde gevallen hebt u het recht de door u opgeslagen gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. In zoverre er, wat betreft het wissen van gegevens, wettelijke of contractuele verplichtingen tot bewaren zijn, zullen wij de gegevens in kwestie blokkeren.

Op uw verzoek zullen wij u te allen tijde, gratis alle inlichtingen geven over de gegevens die over u of uw bedrijf zijn opgeslagen, uw gegevens corrigeren, blokkeren of wissen. Bovendien antwoorden wij graag op uw vragen inzake het verzamelen, opslaan en het gebruiken van uw gegevens. Wendt u zich hiervoor tot:

Media-Concept Bürobedarf GmbH

Biberger Straße 93

D-82008 Unterhaching, Germany

Tel.: toner24.nl

Fax.: +49 89 24880 9999

E-mail: mail@toner24.nl

 

10 Social Plugins (Facebook, Google+, Twitter)

10.1 Facebook

Op Facebook gebruiken wij de "vind-ik-leuk"-knop. Deze plug-in wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dat is herkenbaar aan het dienovereenkomstige logo van Facebook. meer informatie over de social-plugins van Facebook vindt u op het hiernavolgende internetadres https://developers.facebook.com/products/social-plugins

Wanneer een bezoeker naar een pagina op ons internetdomein surft, die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een link gelegd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Facebook. Facebook verkrijgt en slaat gegevens op (o.a. IP-adres), die Facebook toelaten te herkennen naar welke pagina van onze internetsite de bezoeker surfte. Dat heeft niets te maken met het feut of er al dan niet een plug-in van facebook gebruikt wordt. Wanneer de bezoeker een plug-in van Facebook gebruikt(aanklikken van de "Vind-ik-leuk"-knop resp. het achterlaten van commentaar) wordt die informatie doorgegeven aan Facebook in de VS en wordt die aldaar opgeslagen. Wanneer de bezoeker tegelijkertijd ook met zijn persoonlijke Facebook account ingelogd is, kunnen de overgemaakte gegevens gelinkt worden aan de concrete account. Uitloggen bij Facebook verhindert dat de gegevens aan het Facebook-profiel worden gelinkt.

De aard, omvang, doeleinden van eht verzamelen, gebruiken en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook evenals de rechten en de instelmogelijkheden om de privégegevens van de gebruikers te beschermen, kunt u lezen in de tips voor gegevens bescherming van  Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy), de gegevens kunnen hier eventueel ook worden aangepast. Voor het overige zijn de exacte procedures voor gegevensverwerking resp. de termijn dat de gegevens opgeslagen worden en de doeleinden ervan onduidelijk.

10.2. Google+

Op Google+ gebruiken wij de +1-knop. Deze plug-in wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dat is herkenbaar aan het dienovereenkomstige logo van Google. meer informatie over de social-plugins van Google vindt u op het hiernavolgende internetadres http://www.google.com/products/plus/?hl=de

Wanneer een bezoeker naar een pagina op ons internetdomein surft, die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een link gelegd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Google. Google verkrijgt en slaat gegevens op (o.a. IP-adres), die Google toelaten te herkennen naar welke pagina van onze internetsite de bezoeker surfte. Dat heeft verder niets te maken met het feit of de knop Google+ al dan niet geactiveerd werd. Wanneer een +1-interface aangegeven wordt, maakt Google een protocol van het browserverloop, voor een periode van ongeveer twee weken, teneinde het systeem te kunnen onderhouden en fouten te kunnen verhelpen. Deze gegevens zijn niet gestructureerd volgens de individuele profielen, gebruikersnamen of url‘s. Wanneer de bezoeker de +1-knop gebruikt, wordt de dienovereenkomstige informatie aan Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Google noteert informatie over het eventuele Google-profiel van de bezoeker via de aanbevolen url, het IP-adres en andere browsergerelateerde informatie. Wanneer de +1 -knop ontklikt wordt, wordt deze informatie gewist. Wanner er voor iets +1 wordt gegeven, wordt +1 in het hele internet – in het kader van de Google-diensten, zoals de zoekresultaten- openbaar als aanwijzing naast de aanbevolen inhoud aangegeven. Bovendien wordt +1 op de tab +1 van het Google-profiel van de bezoeker aangegeven. De +1 zijn te allen tijde publiek toegankelijk. De +1-tab in het dienovereenkomstige Google-profiel is alleen voor de concrete bezoeker zichtbaar, in zoverre de bezoeker het niet zelf uitdrukkelijk openbaar maakt.

Bent u bij Google+ ingelogd, dan kan Google het bezoek aan onze website onmiddellijk aan uw Google+-profiel linken. Indien u niet wil dat Google de via onze website verzamelde gegevens onmiddellijk aan uw profiel  op Google+ likt, moet u voordat u onze website bezoekt, uitloggen bij Google+.

De aard, omvang, doeleinden van eht verzamelen, gebruiken en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Google evenals de rechten en de instelmogelijkheden om de privégegevens van de gebruikers te beschermen, kunt u lezen in de tips voor gegevens bescherming van Google (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/), de gegevens kunnen hier eventueel ook worden aangepast.

10.3 Twitter

Van Twitter gebruiken wij de Twitter-knop Deze plug-ins wordt/worden beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dat is herkenbaar aan het dienovereenkomstige logo van Twitter. Meer informatie over de social-plugins van Twitter vindt u op het hiernavolgende internetadres https://www.twitter.com/privacy  

Wanneer een bezoeker naar een pagina op ons internetdomein surft, die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een link gelegd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Twitter. Twitter verkrijgt en slaat gegevens op (o.a. IP-adres), die Twitter toelaten te herkennen naar welke pagina van onze internetsite de bezoeker surfte. Dat heeft niets te maken met het feit of er al dan niet een plug-in van Twitter gebruikt wordt. Wanneer de bezoeker een plug-in van Twitter gebruikt (aanklikken van de Twitter-knop), wordt de dienovereenkomstige informatie aan Twitter in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Wanneer de bezoeker tegelijkertijd ook met zijn persoonlijke Twitter account ingelogd is, kunnen de overgemaakte gegevens gelinkt worden aan de concrete account.

De aard, omvang, doeleinden van het verzamelen, gebruiken en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Twitter evenals de rechten en de instelmogelijkheden om de privégegevens van de gebruikers te beschermen, kunt u lezen in de tips voor gegevens bescherming van Twitter (https://www.twitter.com/privacy), de gegevens kunnen hier eventueel ook worden aangepast.